Egypťané

Lidé Egypta, potomci těch, kteří se klaněli bohu slunce.

Staří Egypťané

Staří Egypťané, tedy obyvatelé starého Egypta, kteří uctívali faraóny jako svá božsta a stavěli jim chrámy a pyramidy, byli důmyslnými staviteli, schopnými mořeplavci i obchodníky. Jejich práce a sláva se ale odrazila především ve velkolepých stavbách, neboť ty přečkali všechny nájezdníky a útočníky a stojí tu s námi dodnes.

Ve světě byly staří Egypťané známí především pro způsob pohřbívání mrtvích. Ti, pokud byli z bohatších vrstev, byli po smrti podrobeni procesu mumlifikování, při kterém byli od těla odděleny orgány (které byly následně umístěny zvlášť ve zvláštních nádobách) a tělo bylo mumlifikováno, aby si zachovalo svůj tvar na věky. Tyto mumie pak byly uloženy v sarkofázích, často i s dalšímy předměty, které by mohli v posmrtvém životě potřebovat. Králové Staré říše si dokonce pro své ostatky nechali stavět i pyramidy.

Kultura starých Egypťanů, o které si můžete přečíst i v článku o starověkém Egyptě, byla časem ovlivněna spoustou vněšjších vlivů, na níchž se nejvíce podepsal středověk, Arabové a Turci, kteří přinesli do Egypta své zvyky, způsoby a umění. Potomci starých Egypťanů jsou tak dneska míšenci spousty národů a etnik od Římanů, Řeků přes Araby a Turky až po Francouze a Brity, což má za následek i svébytnou kulturu, míchání různých tradic a náboženství.

Národy v Egyptě

Většina dnešních Egypťanů jsou Arabové (a různi míšenci a jejich potomci) a vedle nich existuje pouze velmi malá část rozdělená především mezi etnika Beduínů, Núbijců, Berberů a Koptů. Arabové jsou známí nositeli islamských tradic, Beduíni jsou stálý kočovnící z pouští, Núbijci potomci původní Númibie (známou pro své zlato, připojena k Egyptu) a Berbeři pro změnu soudružná měnšina, která se asi nejméně ze všech cítí býti Egypťany.

Náboženství

Drtivá většina Egypťanů se hlásí k sunnitskému islámu, který je i státním náboženstvím. Kolem 7 % lidí (Koptové) vyznává ortodoxní křesťanctví, přičemž zbytek věřících je tvořen katolickými i pravoslavnými křesťany a Židy. Je proto dobré respektovat místní zvyklosti v časech motliteb nebo při návštěvě mešity.

Kam dál?

Přečtěte si též o starověkém Egyptě.

Přečtěte si o dalších zemích afrického kontinentu

Na stránkách Egypťanů se nacházejí také informace o dalších zemích Afriky, najdete je na stránce věnované Africe.

Nebo muzete prejit rovnou semegypt last minute© Egypťané.cz – Egypťané a jejich Egypt. Dovolená v Egyptě, zájezdy.
levné letenky, egypt last minute