Historie Egypta

Střípky minulosti a kulturní dědictví Egypta, které z nich vychází.


Egypt v pravěku

Těžko říci kolik toho ze starověkého Egypta můžeme přičíst k pravěku. Přesně vymezené hranice neexistují a jednotlivé epochy se míjejí různě v závislosti na částech kontitentů, respektive podle rychlosti pokroku a vyspělosti kultury v těchto místech. Propasti mezi epochami se tak můžou lišit o tisíce let, čehož může být pravěk a starověk příkladem, neboť je zde tato propast nejcitlivější.

Samotný pravěk začíná s prvními lidmy této planety, což je také těžko vyřešitelná záhada, protože rozlišit, kdy se z lidoopa stává člověk není zrovna jednoduché a jednoznačné. Moderní věda se, jednoduše řečeho, ubírá směrem, že lidstvo pochází nejspíše právě z Afriky, snad z jedné pramatky, která je často nazývána jako Eva.

Samotný příběh od vzniku lidí po vznik říčních civilizací mi nepřijde zrovna atraktivní, jednak o něm víme velmi málo a jednak si vystačíme s tím, že se lidé v této době slučovali do primitivních kolektivů, různých rodinných a kmenových svazů či do čehokoliv dalšího. Egypt pochopitelně nebyl žádnou větší výjimkou, pokud vás tedy toto období lidstva zajímá, odkážu vás na pravěk z mého dějepisného webu, kde o pravěku něco málo najdete.

Egypt ve starověku

Pokud si chcete o Egyptě v době starověké přečíst, následujte prosím na stránku o starověkém Egyptě.

Egypt ve středověku

Středověk je období, kdy už velká sláva Egypta jako takového upadala. Od roku 640 byl pod nadvládou Arabů, za vlády Saladina se stala Káhira (hlavní město Egypta) místem odporu proti křižákům a roku 1250 povstala palácová garda a mamlúci tak získali moc. V roce 1517 pak byl Egypt dobyl Turky, sultánem Selimem I. a Egypt se tak dostal pod nadvládu osmanských Turků a stal se jednou z tureckých provincií. Spousty událostí jsou tak spjaty s dějinami Osmanské říše.

Egypt v novověku

Osmanskou nadvládu ukončila až francouzská expedice vedená Napoleonem Bonapartem, když roku 1798 dorazila do Egypta. Po jeho nuceném odjezdu se do čela dostal Muhammad Alí, velitel vojsk, který nechal vyvřaždit mamlúky, tedy vládnoucí elitu, a protože se Osmané na nějaký odpor nezmohli, stal se faktickým vládcem země i když byla Osmanská říše nadále formálním správcem.

Rok 1875 přinesl stavbu Suezkého průplavu a vměšování Británie do egyptské politiky. Suezký průplav byl nakonec prohlášen za neutrální (pod správou Britů). Roku 1914 prohlásili Britové Egypt dokonce za svůj protektorát a tento stav vydržel až do roku 1922, kdy Egypt vyhlásil nezávislost jako Egyptské království. Za druhé světové války byl pak dějištěm značných bojů mezi Dohodou a Osou. Egypt byl místem kde země Osy narazili na odpor a u Tubruku vyhráli spojenci i díky českoslovenkým jednotkám.

Roku 1948 se Egypt zůčastnil arabsko-izraelského konfliktu. V roce 1951 vypověděl Egypt Konstantinopolskou smlouvu, která zajišťovala neutrální Suezký průplav, a Britové souhlasili. O rok později byl Faruk, egyptský král, svržen a byla vyhlášena Egyptská republika, která trvá do dnes. Po zestátnění Suezkého průplavu se stal Egypt původcem suezké krize, jež vedla k vojenskému zákroku Izraele, Anglie i Francie, ale Egypt z konfliktu vyšel vítězně a posílil se jeho vliv. S Izraelem měl Egypt ale konflikty i nadále v šetidenní válce či ve válce Jom Kippur. Mírová smlouva s Izraelem byla nakonec uzavřena roku 1979.

Muzete zkusit: egypt last minute

Přečtěte si o dalších zemích afrického kontinentu

Na stránkách Egypťanů se nacházejí také informace o dalších zemích Afriky, najdete je na stránce věnované Africe.© Egypťané.cz – Egypťané a jejich Egypt. Dovolená v Egyptě, zájezdy.
levné letenky, egypt last minute